Elite Expert Club

Zapisz się na BEZPŁATNE spotkanie LIVE

Przetwarzanie Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Elite Expert Club Sp. z o.o. oraz EEC PSA, właściciele marki Elite Expert Club (zwana dalej EEC) przetwarzają dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Elite Expert Club Sp. z o.o. (ul. Al. Wojciecha Korfantego 138, 40-156 Katowice, NIP 6342954243, REGON 382820715, KRS: 0000776412) oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna (ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice, NIP 6343005951, REGON 521013344, KRS: 0000947117), właściciele marki Elite Expert Club

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice, e-mail: admin@eliteexpert.club

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ,z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156 Katowice lub pod adresem email: IDO@eliteexpert.club

CHARAKTER POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez Nas usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:

imię i nazwisko
adres mail
telefon kontaktowy
dane adresowe
dane do faktur
data urodzenia
płeć

W trakcie wykonywania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również takich danych jak:

adres IP
rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

PODMIOTY KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– nasi współpracownicy w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
– osoby pośredniczące w sprzedaży naszych usług
– operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
– banki oraz instytucje płatnicze
– podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.

Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
Pani/Pana dane osobowe, w celu wykonywania naszych usług, mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Elite Expert Club Sp. z o.o. oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna, właścicieli marki Elite Expert Club oraz podmiotów współpracujących. Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SPRZECIW

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.

Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.

OCHRONA DANYCH

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

UZUPEŁNIENIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Przedmiotowa informacja stanowi uzupełnienie polityki prywatności znajdującej się tutaj.