Elite Expert Club

Zapisz się na BEZPŁATNE spotkanie LIVE


Polityka plików cookies

[Postanowienia ogólne]

 1. Polityka plików cookies dotyczy plików cookies i odnosi się do Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://eliteexpert.club, którego operatorem jest Elite Expert Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale własnym: 122.161,99 zł oraz EEC Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Al. Wojciecha Korfantego 138A, 40-156, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000947117, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-300-59-51, o kapitale akcyjnym: 5.000,00 zł, e-mail: admin@eliteexpert.club, zwana dalej Operatorem. Polityka plików cookies jest załącznikiem do Regulaminu i jego integralną częścią, zaś wszystkie terminy w niej użyte mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.
     1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Pliki cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
     2. Operator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu internetowego pliki cookies i mającym do nich dostęp.
     3. Od momentu połączenia się z Systemem internetowym, Operatoru uzyskuje informację o danych o lokalizacji, identyfikatorach internetowych (adresach IP), rodzajach przeglądarek internetowych, urządzenia i systemach, z których korzysta osoba oraz czasie połączenia z Serwisem internetowym.
     4. Dane gromadzone automatycznie przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

[Cel używania plików cookies]

 1. Plików cookies Operator używa w celu:
      1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić podstronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
      2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; analiza tych statystyk jest anonimowa; statystyki stosuje się też do oceny popularności Serwisu internetowego,
      3. możliwości Logowania,
      4. utrzymanie sesji osoby korzystającej z Serwisu internetowego (po Logowaniu), dzięki której nie musi ona na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
      5. zapamiętywania rodzaju i ilości Produktów dodanych do koszyka,
      6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Systemu internetowego.

[Używane pliki cookies i ich rodzaje]

 1. W ramach Serwisu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj.:
      1. „sesyjne” (session cookies),
      2. „stałe” (persistent cookies).
     1. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia Logowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
     2. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
     3. Pliki cookies mogą być:
      1. „niezbędne” , tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu internetowego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych,
      2. „wydajnościowe”, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu internetowego,
      3. „funkcjonalne”, tj. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę korzystająca z Serwisu internetowego z ustawień i personalizację interfejsu osoby korzystającej z Serwisu internetowego,
      4. „marketingowe”, tj. umożliwiające dostarczanie osobom korzystającym z Serwisu internetowego  treści marketingowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
      5. „analityczne”, tj. umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji osób korzystających z Serwisu internetowego w zakresie zawartości stron internetowych, żeby lepiej zorganizować układ Serwisu internetowego; gromadzą dane o sposobie korzystania z Serwisu internetowego, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym; nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym; w tym celu Operator korzysta z rozwiązania Google Analytics.

[Zmiana ustawień dotycząca plików cookies]

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies określające warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia osoby korzystającej z Serwisu internetowego. Tych zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Należy pamiętać, że większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawione na akceptację obsługi plików cookies w urządzeniu końcowym. Zamiany ustawień mogą w szczególności polegać na zablokowaniu automatycznej obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informowaniu o każdorazowym umieszczeniu plików cookies na urządzeniu osoby korzystającej z plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu internetowego.
     1. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie internetowym.

[Usuwanie plików cookies]

 1. Osoba korzystająca z Serwisu internetowego może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

[Pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie]

 1. W Serwisie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez podmioty trzecie świadczące  usługi na rzecz Operatora, a umożliwiające personalizację działalności marketingowej i  rozliczanie jej efektów. Więcej informacji o tych plikach cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach internetowych tych podmiotów.
     1. Google Analytics – pliki cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez osoby korzystające z plików cookies, typie strony, z której osoby korzystające z Serwisu internetowego zostały przekierowane oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty w Serwisie internetowym. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby korzystającej z Serwisu internetowego lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.
     2. Społecznościowe – pliki cookies gromadzone przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+, Pinterest itd., Logowaniu za pomocą serwisu społecznościowego typu Facebook itd., oglądaniu filmów typu YouTube, Vimeo itd.
     3. Reklamowe – pliki cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom osoby korzystającej z Serwisu internetowego oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

[Bezpieczeństwo]

 1. Serwis internetowy jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce plików cookies mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa, w tym  regulacje zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
     1. Operator zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany lub uzupełnienia Polityki plików cookies powodującej zmiany istotnych postanowień z ważnych przyczyn, a to w szczególności:
      1. wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Polityki plików cookies,
      2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
      3. istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Operatora,
      4. poprawy przez Operatora bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony gromadzonych danych,
      5. rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Serwisu internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Serwisu internetowego,
      6. zmian w przedmiocie prowadzonej przez Operatora działalności (jej rozszerzenie lub ograniczenie),

odpowiednio do tych przyczyn lub skutków zmian. Zamiany nie mogą pozbawić osób, które korzystają z Serwisu internetowego praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, tj. od daty ich wprowadzenia. Osoba, która nie będzie zgadzała się na zmianę Polityki plików cookies, może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu internetowego.